Liposuction (Liposakşın) Uygulaması

Kilo alımında vücudumuz belirli bölgelere fazla yağ depolar. Diyet ve sporun yanında özellikle belirli bölgelerdeki yağlardan kurtulmak isteyenlerin tercih ettiği yöntemler arasında Liposuction (Liposakşın) uygulaması gelir. Liposuction (Liposakşın), vücut konturunu bozan yağ birikimlerini neredeyse iz bırakmaksızın uzaklaştırmaya yarayan işlemdir, vücut konturlarını düzeltebilir.

Bu teknik uygulaması için ideal hastalar; normal vücut ağırlığı olan, sıkı ve elastik bir cilt yapısına sahip, fakat belli vücut bölgelerinde aşırı yağ kitleleri olan hastalardır. Liposuction (Liposakşın) bilindiğinin aksine, kilo verme yardımcı bir işlem için kullanılmaz. İşlemin, vücudunuzda bir türlü kurtulamadığınız bölgesel yağlar var ise ve sağlıklı iseniz uygulanması doğrudur. Bu yöntemle toplanan yağlar aspiratör yerine enjektörde biriktirilerek, vücudun diğer bölgelerinde kalıcı dolgu olarak da uygulanabilir.

İşlemin başarısını etkileyen en önemli etken cildin esnekliğidir. Liposuction küçük alanlarda ise lokal anestezi (sadece o bölgenin uyuşturulması) ile, daha geniş ve birden fazla alanda ise genel anestezi altında yapılmaktadır. Operasyon süresi ve ameliyat sonrası süreç ne kadar geniş alanda yağ alındığına bağlıdır. Operasyon sonrasında, 6 hafta süreyle, operasyon sahasına baskı uygulayan korseler ile cildin kendini toparlaması desteklenir.

Liposuction hangi bölgelere uygulanabilir?

Liposuction yöntemi;

• Kadın ve erkeklerde vücudun belli bölgelerinde orantıyı bozan yağ depolarının alınmasında,

• Yanaklar, boyun, çene altının şekillendirilmesinde,

• Kolların iç kısmında,

• Kalça, uyluk, baldır ve bilek şekillendirmede,

• Karın ve bel bölgelerinin şekillendirilmesinde,

• Erkeklerde meme büyüklüğünün tedavisinde kullanılır.

Lazer Yardımlı Liposuction, lazer enerjisi kullanılarak yağ hücrelerini daha yoğun parçalar ve 2. bir dalga boyu kullanılarak cilt sıkılaştırılmasını sağlayabilir.

Lazer Liposuctionun, Klasik (Konvansiyonel) Liposuctiona göre avantajları;

• Minimal invazivv

• Genel anesteziye ihtiyaç duyulmayan

• Vücut kontür düzeltilmesi ve cilt sıkılaştırmayı sağlayan

• Anında sonuç verebilen

• Klasik liposuctiona göre daha erken toparlanma, daha az şişlik ve ağrı, daha kısa süreli korse kullanımı gerektiren bir yöntemdir.

Lazer Liposuction Kimlere Uygulanabilir;

• Vücut kitle indeksi ideale yakın olup, lokalize yağ fazlalıkları bulunan

• Cilt elastikiyeti klasik liposuction operasyonuna göre kritik olanlar

• Beklentileri gerçekçi sınırlarda olan

• 2 litre veya daha az yağ aspirasyonuna ihtiyaç duyulan

• 2 veya 3 alanda aspirasyon planlanan

Liposuction - Yağ Alma ile ilişkili diğer konular
  • Lazer Liposuction Nedir? Nasıl Uygulanır?

    Lazer Liposuction Nedir? Nasıl Uygulanır? Üçlü bir etki mekanizması vardır. İlk etkiyle; lazer enerjisi uygulanan bölgedeki yağ hücrelerinin bütünlüğünü bozar. Eriyen yağ hücreleri ve içeriği sıvı haline gelir.

  • Liposuction (Liposakşın) Nedir?

    Liposuction (Liposakşın) Nedir? Liposakşın vücutta belli bölgelerde toplanmış cilt altı yağ dokularının vakum ve kanüller (metal borular) yardımıyla alınmasını sağlayan (vakumla yağ alma) bir ameliyattır.

  • Liposuction Ameliyatı

    Liposuction Ameliyatı Liposuction vücutta belli bölgelerde toplanmış cilt altı yağ dokularının vakum ve kanüller (metal borular) yardımıyla alınmasını sağlayan (vakumla yağ alma) bir ameliyattır. Liposuction vücudun belli bölgelerinde, diyet ve diğer zayıflama yönteml...