Jinekomasti ameliyatı (erkek meme küçültme), erkeklerin görünümlerini iyileştirirken jinekomasti adı verilen meme büyümesini de tedavi ediyor. 

Jinekomasti, erkeklerde meme büyümesi nedeni ile memenin, kadın memesi gibi büyük görünmesidir. Jinekomasti erkeklerde bebeklik döneminde, ergenlik döneminde, orta yaşlarda, yaşlı erkeklerde yaygın olarak görülebilir. 

Günümüzde gelişen estetik cerrahi tedaviler sayesinde artık erkeklerde kadınsı meme görünümünden kurtulabilir, göğüslerinde daha sıkı ve erkeksi bir forma kavuşabilir.

Jinekomasti tipine göre değişebilen jinekomasti uygulamaları sayesinde hastaya en uygun yöntemle tedavi yapılabilir.

Jinekomasti Nedir?

Erkek meme dokusunun normalden fazla  büyümesi veya meme bölgesinde lokal yağ birikimi nedeni ile erkek meme bölgesinin büyümesi ve kadınsı görünümüne jinekomasti denir. 

Jinekomasti bazı ilaçların kullanımına, hormonlara veya genetik alt yapıya bağlı gelişebilir. 

Jinekomasti, ergenlik çağında, yaşlılıkta ve aşırı kilo alımının olduğu durumlarda veya fizyolojik (bir hastalığa bağlı olmaksızın) olarak da görülebilir.

Jinekomasti, obez erkeklerin meme bölgesinde yağ birikintilerinin varlığını ifade eden psödojinekomasti veya lipomasti den farklı bir durumdur.

Gerçek jinekomasti erkeklerde çok az miktarda bulunan glandüler veya meme dokusunun büyümesinden kaynaklanır. 

Sağlıksız beslenme, gıdalarda yer alan katkı maddeleri ve buna bağlı olarak hormonal değişimlerin yaşanması jinekomastiye sebep olabilir. Ayrıca buna ek olarak hareketsiz yaşam tarzlarının da meme büyümesini tetikleyici etkisi olduğu düşünülüyor.

Jinekomasti sorunu çağımızın estetik problemleri arasında yer alır. 

Erkeklerde meme büyümesine sebep olan diğer şeylerde sağlık sorunu nedeniyle kullanılan ilaçlardır. Alkol ve uyuşturucu kullanımının, hipogonadizm, yaşlanma, tümörler, hipertiroidi, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve hormonal dengeyi bozacak yetersiz beslenme diğer jinekomasti nedenleri arasında sayılabilir.

Erkek meme büyümesi, en fazla ergenlik döneminde ya da 60 yaş üstünde olanlarda görülür. Özellikle atletik performans için steroid veya androjen içerikli takviyeler kullananlarda ve bazı kronik hastalıkları olanlarda görülme riski artan bir durumdur.

Tüm bireyler ister erkek ister kadın olsun, hem kadın hormonlarına (östrojenler) hem de erkek hormonlarına (androjenler) sahiptir.

Ergenlik döneminde, bu hormonların seviyeleri değişken seviyelerde dalgalanma gösterebilir ve bu da östrojen konsantrasyonunun nispeten yüksek olduğu geçici bir duruma neden olabilir.

Jinekomasti, androjen (erkek hormonları) seviyelerine göre östrojen seviyelerinin (dişi hormonlar) arttığı hormon seviyelerindeki dengesizlikten kaynaklanmaktadır.

Bazı durumlarda erkeklerde meme büyümesi problemi, büyüyen bebek ve erkek çocuklarda zamanla kendiliğinden düzelir. Bu fizyolojik jinekomasti olarak bilinir.

Ergenlik çağında, hızlı büyümeyle ortaya çıkan jinekomasti çoğu kez zamanla geriler. Bu nedenle, genç hastaların 18 yaşına kadar cerrahi tedaviden kaçınması gerekir.

Jinekomasti, ellili yaşlarda daha sık görülür. Sağlıklı bir insanda tamamen fizyolojik olarak nedensiz ortaya çıkabildiği gibi, ilaç kullanımı, kronik hastalıklar, bazı hormon bozukluklarında ve bazı tümörlerde de ortaya çıkabilir.

Amerika Birleşik Devletlerindeki erkeklerin% 50 sinin yaşamları boyunca bir dereceye kadar jinekomasti deneyimlediği tahmin edilmektedir. Jinekomasti her yaşta ortaya çıkabilir.

Jinekomasti operasyonu öncesinde ilk olarak meme büyümesinin sebebi araştırılmalıdır. Bir hormon bozukluğu sebebiyle olduysa öncelikle Endokrinoloji Uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.

Hormon seviyesindeki bozukluk sebebiyle olan meme büyümeleri uzman tarafından tedavi edilir. Bunun dışındaki tüm vakalar cerrahi yöntemle tedavi edilir.

Oluşum Nedenine Göre Jinekomasti Tipleri

Jinekomastinin 3 farklı şekilde görülebilir; Glandüler, mikst tip ve lipomatöz. 

 • Glandüler tip, meme dokusundaki büyümeye denir. Vakalarda kadın meme dokusuna benzeyen tipte büyümeye rastlanır. 
 • Yağ dokusundaki artış sonucu meydana gelen tip lipomatözdür. Meme bezi normal boyutlar içindedir, sadece yağlanma artmıştır.
 • Hem yağ dokusu artışı hem de meme dokusunda görülen artış sonucu oluşan vakalara mikst tip adı verilir. Meme büyüklüğü olan erkek hastaların geneli mikst tip tanısı ile tedavi edilir.

Kişi ile yapılan görüşme sonrasında göğüs büyümesinin nedeni araştırılır. Jinekomastinin nedeni saptandıktan sonra tedavi planlanmasına geçilir. Büyüklüğü ve ciltteki sarkıklığa göre jinekomasti 3 gruba ayrılır.

. Büyüklüğü ve ciltteki sarkıklığa göre de 3 gruba ayrılır;

 • Birinci evrede büyüklüğü sınırlı ölçülerdedir, deride gevşeklik veya sarkma yoktur.
 • İkinci evrede ise deride henüz sarkma olmamıştır ama kadın memesi görünümündedir. 
 • Üçüncü evrede ise ek olarak deride tedavi gerektirecek ölçüde gevşeklik ve sarkma vardır.

Yapılacak cerrahi yöntem bu üç gruba göre karar verilir.

Aşırı yağlanma nedeniyle oluşan erkekteki göğüs yağlarından kaynaklanabilir, tedavisi erken evrelerde çok basit bir uygulama olan liposuction işlemiyle lokal anestezi altında kısa bir sürede yapılmaktadır.

Bazen ileri yaşlarda olan hastalıklar, kullanılan ilaçlar veya kilo değişikliklerine bağlı olarak da oluşabilen cilt fazlalığı olan ileri evrelerde jinekomastinin tedavisinde vakumla emme ve veya meme başının çevresinden yapılan kesiyle meme dokusu ile birlikte cilt dokusundan da çıkarmak gerekebilir. Operasyon uygulanan tekniğe göre, genel anestezi ve lokal-sedasyon anestezi altında yapılabilir.

Jinekomasti Ameliyatı Nedir?

jinekomastiJinekomasti ameliyatında büyük meme görünümüne daha düz, sıkı ve erkeksi bir şekil verilir. Jinekomasti ameliyatının etkileri kalıcıdır, ameliyattan sonra aşırı kilo almadığınız sürece meme görünümünde tekrar büyüme oluşmaz. Erkeklerde meme büyüklüğünün en etkili tedavi şekli ameliyattır. 

Jinekomasti operasyonları genel anestezi altında, ameliyathane ortamında gerçekleştirilir. Jinekomasti oluşumundan liposuction yöntemiyle kurtulmak mümkündür.

Bunun dışında eğer hastanın meme dokusunda da fazlalık varsa Vaser Liposuction kullanmak da gerekebilir. Uzman plastik cerrah ile hastanın karşılaşmasından sonra belirlenecek tedavi ile kalıcı olarak kurtulmak mümkün olur.

Kişinin ileri derecede büyük ve sarkık memeleri varsa sadece yağ ve meme bezi alımı yeterli olmaz. Bu durumlarda meme dokusunun üzerindeki deri de operasyon sırasında alınabilir.

Meme başları da uygun ölçüde küçültülür. Böylece tamamen düz meme, belirginliği olmayan bir göğüs kafesi elde ediliyor. İleri derecedeki meme boyutuna sahip olan kişilerde operasyon sonrası iz kalabiliyor. Bu görünüm kıllı erkek göğsünde belirgin olabiliyor.

Jinekomasti Ameliyatı Kimlere Yapılır?

Alternatif tıbbi yöntemlerle durumu düzeltilemeyen erkek hastalar, iyileşmeyi engel tıbbi durumlara ya da hayati tehlike arz eden hastalığa sahip olmayan kişiler, fiziksel olarak sağlıklı ve normal kilolarda olan erkekler ve göğüslerinin çok geniş olduğu hissinden rahatsız olan erkekler jinekomasti ameliyatı için uygundur.

Ergenlik çağındaki gençlere müdahale uygulanabilir fakat büyüme devam ettiği takdirde ileride ikinci bir operasyona ihtiyaç duyulabilir.

Jinekomasti Ameliyatı Öncesi

Jinekomasti ameliyatı öncesinde kişi detaylı bir muayeneden geçirilir. Meme büyümesinin nedeni araştırılır. Meme büyümesi hormonal durum bozukluğundan kaynaklanıyorsa jinekomasti yerine hormonal tedavi yapılmalıdır.

Hormonal bozukluk tespit edilmeyen kişiler kan tahlili, mamografi ve çeşitli görüntüleme teknikleriyle (CT, MRI) incelenerek jinekomasti tanısı konur.

Jinekomasti tanısı koymak son derece önemlidir. Çünkü bazı erkeklerde meme kanseri, meme apsesi gibi rahatsızlıklardan dolayı meme büyümesi görülmektedir.

Bu rahatsızlıklarla jinekomastinin karıştırılmaması gerekir. Jinekomasti tanısı ardından kişinin hangi derece jinekomasti olduğu ve türü belirlenir. Yapılacak ameliyat planı bu bilgilere göre planlanır.

Jinekomasti ameliyatı olmak için kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Jinekomasti ameliyatı genel anestezi altında hastane ortamında yapılır. Kişinin jinekomasti türüne göre yapılacak ameliyat da farklı olmaktadır.

Jinekomasti Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Jinekomasti ameliyatı, genel anestezi altında gerçekleştirilir ve 2-3 saat kadar sürer. Jinekomastiye karar verilen ve operasyon planlanan hastalarda, jinekomasti derecesine göre tedavi şekli değişir.

Eğer büyüyen meme bezi yumuşak ve yağlı ise sadece liposuction, yani yağ alma ameliyatı yeterli olabilir. Küçük kanüller kullanılarak, yağ dokusu tahliye edilir. Fibrotik doku yoğunsa Vaser-ultrasonik liposuction vb. Yöntemleri kullanılabilir.

Cilt kalitesinin düşük ve meme dokusunun sarkık olduğu durumlarda Liposuction ile beraber J Plasma ile deri sıkıştırılabilir. 

Eğer liposuction işleminin yeterli gelmeyeceği düşünülüyorsa (daha büyük göğüslerde) deri-areola birleşim yerinden girilip yağ ve meme dokusu çıkarılır, liposuction da ek olarak uygulanabilir. Bir ay sonra sonuçlar daha gözle görünür hale gelir.

Jinekomasti ameliyatında uygulanan pek çok teknik vardır. Kimi teknikler bir arada uygulanabilirken kimi tekniklerin tek başına uygulanması yeterli olmaktadır. Başlıca 2 teknikten söz edebiliriz:

 • Endoskopik teknik: meme dokusu ve yağ dokusunun birlikte çıkartıldığı tekniktir. Gerektiği durumlarda liposuction işlemi ile kombinlenerek uygulanabilir. Endoskopik teknikte göğüste açılan 1cm kesilere ışıklı kamera ile girilerek meme dokusu çıkartılır.
 • Açık ameliyat tekniği: ileri derecede jinekomasti için uygulanan tekniktir. Bu teknikte meme dokusunun çıkartılmasının yanı sıra deri sarkması için meme küçültme ameliyatı yapılmalıdır.

Jinekomasti Ameliyatı Teknikleri

Jinekomasti ameliyatında kullanılacak teknik, kişide görülen meme büyüklüğüne ve bu büyümenin sebebine göre değişebilir. Erkek meme büyümesi sorununu çözmek için bunun evresine ve fazla dokunun meme dokusu mu, yoksa yağ dokusu mu olduğuna karar verilmelidir.

Bazı hastalarda her ikisi birlikte görülür. Bu gibi durumlarda birkaç farklı ameliyat tekniği birleştirilerek kullanılır.

Endoskopik Teknik

Endoskopik teknikte yağ dokusu ile birlikte memenin kendi dokusunu da dışarı çıkarılır. Kapalı ameliyat olarak bilinen endoskopik ameliyat ihtiyaç halinde liposuction ile kombinlenebilir.

Bu durumda kişideki ameliyat izi ve diğer riskler minimuma indirilmiş olur. Işıklı kameralar ile 1 cm.’lik kesilerden girilen endoskopik teknikte memenin dokusunun fazlası çıkarılarak hastada meme küçültmesi sağlanır.

Endoskopik tekniğin en önemli avantajı büyük kesiler olmadan meme dokusunu dışarı çıkarmasını sağlamasıdır. Küçük kesiler sayesinde ameliyat sonrası kişinin vücudunda belirgin izler kalmayacak, hasta günlük yaşamına hızla geri dönecektir.

Açık Ameliyat

Açık ameliyat en çok üçüncü derecedeki jinekomastiler de tercih edilir. Çünkü bu kişilerde cilt çok fazla esnediği için kendi kendine toparlanma şansı çok düşüktür.

Bu operasyonda meme dokusuyla birlikte fazla deri de çıkartılır. Böylece hasta operasyon sonrası sarkmış bir meme görünümüyle karşılaşmaz.

Yani bir tür meme küçültme yapılır. Ancak kullanılan teknikte meme üzerindeki fazla deri farklı şekilde çıkarılarak dikilir. Memedeki iz farklı görülür.

İzsiz Jinekomasti Ameliyatı Nedir?

İzsiz jinekomasti ameliyatı 1. ve 2. derece erkek meme büyümesi yaşayan hastalar için uygundur. İzsiz jinekomasti de meme yağ dokusu liposuction yöntemiyle alındığından herhangi bir iz kalmaz.

Bu işlem sinirlere ve damarlara zarar vermez. Liposuction ile yapılan meme küçültmede klasik ameliyatlar gibi şişlik ve morluk minimaldir. İşlemin nasıl yapıldığını ve daha detaylı bilgi için sayfamızı ziyaret ediniz.

Jinekomasti Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Jinekomasti ameliyatı iyileşme süreci diğer estetik ameliyat süreçlerinden çok farklı değildir. Kişinin bünyesi, ağrı eşiği seviyesi, ameliyat bölgesinin büyüklüğü gibi etkenler bu durumu etkilemektedir.

Jinekomasti ameliyatı iyileşme sürecinde ilk günler ameliyat bölgesinde morluk ve şişlik görülmesi olağandır. Morluk ve şişlikler birkaç gün içinde kendiliğinden kaybolacaktır.

Uygulama alanında karıncalanma, batma, uyuşma gibi etkiler hissedilebilir. Bu etkilerin giderilmesi için doktor onayıyla masaj yapılması gerekebilir.

Ameliyat sonrasında ilk 1 ay, sıcak banyo yapmamak, denize, havuza girmemek, ağır aktivite ve spordan kaçınmak gerekmektedir.

İlk 6 hafta korse kullanımı zorunludur. Bu dönemde bol su tüketiminin iyileşmeye katkısı oldukça fazladır. Ameliyat sonrası sırt üstü yatmak, oturur pozisyonda uyumak hastaya rahatlamanın yanı sıra hızlı iyileşme de sağlamaktadır.

Kişinin ameliyat öncesi ve sonrası dönemde sigara kullanmaması ameliyat izlerinin daha az olması ve iyileşme sürecinin kısalması için oldukça önemlidir.

Jinekomasti ameliyatı sonrasında ilk 3 hafta korse kullanımı aralıksız olarak (hem gündüz hem gece) sağlanmalıdır. İlk 3 hafta aralıksız kullanım sonrasında 3 hafta daha sadece gündüzleri olacak şekilde korse kullanımına devam edilmesi önemlidir. 

Jinekomasti ameliyatı sonrası tam iyileşme süreci jinekomasti büyüklüğüne, ameliyat tekniği ve hastanın metabolizma hızına göre değişmektedir.

Meme görünümünün son şeklini alması ortalama olarak 3 ayda olmaktadır. Bu süre kişinin ameliyat sonrasında gösterdiği özen ve bakımla da oldukça ilgilidir.

Jinekomasti ameliyatından 3 saat sonra hasta yemek yiyebilir ve ayağa kalkabilir. Bu yüzden hastanede kalması gerekmez. Ameliyat edilecek bölgeye göre operasyon 1-2 saat sürmektedir. İşlem ağrılı bir işlem değildir.

Ameliyattan hemen sonra göğüs korsesi giydirilir. Bu korsenin kullanımı oldukça kolaydır. Korse üç hafta sürekli giyilmelidir. Üçüncü haftadan sonra sadece gündüz, özellikle ağır aktiviteler yapılırken korsenin giyilmesi faydalı olur.

Bu süre de yaklaşık 6 haftadır. Jinekomasti sonrası işlem gören bölgede morluk, ödem ve şişme olabilir. Bunlar 3.haftadan sonra azalarak iyileşir. Göğüs bölgesi son şeklini yaklaşık 3 ay sonra alacaktır.

Jinekomasti ameliyatı sonrası hasta bir hafta içinde işe dönebilir. Ameliyatın 7. günü dikişler alınır. Meme başında geçici olarak duyu kaybı oluşabilir. Çoğunlukla altı ay içinde hissizlik geçer.

Ameliyattan bir ay sonra hafif sporlara başlayabilirsiniz, ağır sporlara başlamak için 3 ay beklemeniz önerilir.

Jinekomasti Fiyatları

Jinekomasti ameliyat fiyatları memenin büyüklüğüne, jinekomasti tipine, operasyonun yapıldığı hastaneye göre değişkenlik gösterir. 

Jinekomasti ameliyatı fiyatı aynı zamanda doktorun tecrübesine ve ameliyatın içeriğine göre de değişir. En doğru fiyat bilgisi doktor muayenesi sonrası belirlenebilir. 

Jinekomasti Ameliyatında Yaş Sınırı Var mı?

Jinekomasti ameliyatı için uygun yaş sınırı 18’dir. 18 yaşından büyük bireyler, yapılan kontroller sonucunda uygun bulunmaları durumunda jinekomasti ameliyatı olabilirler.

Öncelikle erkek meme büyümesinin nedenleri incelenmeli ve sonuca göre bir operasyon planlanmalıdır. 

Jinekomasti Ameliyatı Sonrası Korse Kullanmak Mecburi Midir?

Düzenli korse kullanımının jinekomasti sonrası sağladığı faydalar şu şekildedir:

 • Ameliyat bölgesini darbelerden korur
 • Ameliyat bölgesinde oluşan ödem ve şişliklerin giderilmesinde etkilidir.
 • Meme derisinin hızlı ve orantılı bir biçimde toparlanmasını sağlar
 • Meme formunun oluşmasını ve korunmasını sağlar
 • Ameliyat sonrası iyileşme süresini kısaltır.

Bazı kişiler korse kullanımından sıkılabilir. Bu kişilerin mümkün olduğunca korse takmaya devam etmeleri meme şeklinin istenen formda oluşmasında ve ameliyat iyileşme sürecinin kısalmasında etkilidir.

Ayrıca göğüs korselerinin sıkılık derecesi istenen derecede ayarlanabilir. Doktor onayıyla korsenin sıkılık derecesi rahatsızlık duyulan anlarda değiştirilebilir. Bu sayede korse çıkartılmasına gerek kalmadan duyulan rahatsızlık giderilmiş olur.

Jinekomasti Korsesi İşe Yarıyor Mu?

Jinekomasti ameliyatından sonra, mutlaka 6 hafta boyunca giydiğiniz korsesi kullanmanız gerekmektedir. Korse rahat bir giysi olarak tanımlanamaz.

Elbette ki biraz sıkı veya rahatsız hissedebilirsiniz, ancak ameliyat sonrası bölgenin ödem oluşumuna yatkın olduğunu unutmamalısınız. Eğer ödem sorunu fazla ise, hem iyileşme sürecinizi uzatabilir hem de ameliyatın başarısını olumsuz etkileyebilir.

Bu nedenle, ameliyat sonrasında bu özel medikal korseyi sabırla, düzenli ve sürekli bir şekilde kullanmanız önemlidir.

Jinekomasti ameliyatı sonrasında kullanılan özel korse, ameliyat sonrası iyileşmenin önemli bir parçasıdır ve mutlaka kullanılmalıdır. Korse, ameliyatla elde edilen yeni meme formunun şeklini desteklemek için kullanılır.

Doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca korse kullanmaya özen göstermelisiniz, aksi takdirde yeni göğüs şeklinizle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz.

Jinekomasti Nasıl Anlaşılır?

Her kilolu erkekte jinekomasti yoktur. Jinekomasti zayıf ve ideal kilodaki erkeklerde de görülebilir. Yoğun spor yapan erkeklerde pektoral kas denilen göğüs kasları çok fazla gelişir.

Bu durumu jinekomasti ile karıştırmamak gerek. Jinekomasti, meme dokusunun ve meme başının belirgin olmasıdır. Pektoral kası jinekomastiden ayırt etmek için göğüs bölgesi esnetilir.

Esneme sırasında pektoral kas hareket ederken jinekomasti hareketsizdir. Jinekomasti kastan bağımsız meme ve yağ dokusuna sahip olduğu için vücudun hareketleri sırasında aynen kabarık haliyle kalmaktadır.

Jinekomastinin birinci semptomu erkek memelerinin genişlemesidir. Çünkü jinekomasti, yağ dokusundan ziyade glandüler dokunun büyümesidir.

Meme, konum bakımından simetriktir, bazı kişilerde meme yumuşak bazılarında ise sert olabilir. Genellikle erkeklerde kadın memesi görünümü her iki tarafta da ortaya çıksa da nadir durumlarda sadece tek memede de görülebilir.

Jinekomastinin normal memeden en büyük ayrımı, genel meme kanseri vakalarının yaklaşık% 1ini oluşturan erkek meme kanserine sebep olmasıdır.

Genellikle, kanser memenin tek bir bölgesinde görülür, meme ucunun etrafında yoğunlaşmaz. Erkeklerde meme kanserinde, memede sert bir doku hissedilir, meme ucu bollaşır ve koltuk altındaki lenf düğümleri büyür.

Erkeklerde Meme Büyümesi Nasıl Tedavi Edilir?

Erkeklerde meme büyümesi bazı durumlarda kendiliğinden geçse de bazı kişilerde kalıcıdır. Bu nedenle mutlaka hekiminize danışarak size en uygun tedaviyi tercih etmelisiniz.

Mamoplasti Küçültme (meme küçültme ameliyatı), jinekomasti durumunun ileri vakalarında, uzun süreli büyük memeli durumlarında veya ilaç tedavilerinin normal göğüs görünümünün yenilenmesine yardımcı olmadığı durumlarda tercih edilir.

Jinekomasti ameliyatı kişinin meme büyüklüğüne göre değişebilir. İleri dereceli büyük memelerde öncelikle genel anestezi altında göğüsün her iki tarafına küçük bir kesi yapılır.

Ameliyat sonrasında belirgin bir iz kalmasını istemiyorsanız bu kesiler meme başlarına veya meme uçlarına da yapılabilir. Bu kesilerden içeri girilerek Liposuction yöntemiyle meme içerisindeki fazla yağ dokusu dışarı çıkarılır.

Sarkma olmaması için ameliyat sırasında göğüs tekrar şekillendirilir. Jinekomasti ameliyatından sonra göğsünüzün şekli ve görünümünde hemen bir gelişme olduğunu fark edersiniz.

Birkaç gün boyunca ağrı hissedebilirsiniz, ağrı kesicilerle günlük hayatınıza dönmeniz mümkündür.

Jinekomasti İçin Hangi Doktora Gidilir?

Jinekomasti rahatsızlığı estetik ve plastik cerrahi alanına dahil edilir. Bu alandaki tüm doktorlar bu ameliyatı gerçekleştirebilirler. Plastik cerrahlar, vücudunuza zarar vermeden ve estetik bir yaklaşımla bu operasyonu başarılı bir şekilde yapabilirler.

Eğer böyle bir şüpheniz varsa, hiç vakit kaybetmeden bir plastik cerraha başvurmanız önerilir. Hastanelerdeki plastik cerrahi bölümlerine gidebilir ya da plastik cerrahların özel kliniklerinden randevu alarak muayene olabilirsiniz.

Muayeneye gitmeden önce meme ultrasonu çektirerek daha ayrıntılı bilgiler elde edebilirsiniz, çünkü jinekomasti durumları üç farklı tipte görülür: Glandüler, mikst ve lipomatöz.

Mikst tip ise hem yağ dokusu artışı hem de meme dokusundaki büyüme ile karakterize edilir. Jinekomasti hastalarının çoğu genellikle mikst tip tanısı ile tedavi edilir.

Jinekomasti nedeni ayırıcı tanı ile belirlendikten sonra tedavi planlaması yapılır. 

Jinekomasti Sporla Geçer Mi?

Eğer meme bölgesindeki yağlanma sadece cilt altında ise, göğüs kaslarınızı çalıştırmaya yönelik egzersizler ve sağlıklı beslenme planı ile bu yağların azalması mümkün olabilir.

Ancak bölgesel ve dirençli yağlanma sorunu yaşıyorsanız, Liposuction gibi cerrahi müdahaleler sorununuzu çözmek için etkili olabilir. 

Ancak yağlanma meme dokusunda meydana gelmiş olabilir. Bu tür durumlarda spor, diyet veya diğer tıbbi uygulamalar maalesef yeterli olmayabilir.

En uygun ve güvenilir sonuçlar genellikle jinekomasti ameliyatı ile elde edilir. İlk adım olarak, sizi muayene ederek ihtiyacınız olan tedavi yöntemini belirlemek önemlidir.

Eğer sadece yağ dokusu artışı söz konusu ise, spor ile göğüs bölgesindeki büyümeyi azaltmak mümkün olabilir, ancak bu durumda ciltte sarkma oluşabilir.

Meme bez dokusu büyümesi varsa, spor genellikle etkili olmayabilir ve bu durumda estetik cerrahi müdahale en iyi çözüm olabilir.

Jinekomasti Ameliyatı Sonrası İz Kalır Mı?

Jinekomasti sadece liposuction yöntemiyle uygulanırsa hiçbir iz kalmamaktadır. Kesi olan ameliyatlarda mutlaka az da olsa iz kalabilmektedir.

Jinekomastinin derecesine göre minimum iz kalması için kesi yerleri en az görünecek kısımlar (meme başı gibi) seçilerek yapılmaktadır. Bu nedenle ileri derece jinekomastide bile izler belli belirsiz seçilecek şekilde ameliyat gerçekleştirilmektedir.

Ameliyat sonrası kişisel bakım da ameliyat kesi izlerinin giderilmesinde önemli bir rol oynar. Örneğin sigara kullanımı kesi izlerini direkt etkilemektedir.

Bu süreçte sigara kullanmamak gerekir. Yatma şekli, korse kullanımı, beslenme, düzenli uyku gibi faktörler de hem yeni göğüs şeklini sağlamada hem de kesi izlerini gidermede etkili olmaktadır.

Jinekomasti İlaçla Tedavi Edilir Mi?

Jinekomasti birçok nedenle ortaya çıkabilir. Bu nedenler arasında hormonal dengesizlikler öne çıkabilir. Hormonların düzeltilmesi için ilaç kullanımı önerilebilir, ancak bu ilaçlar yalnızca jinekomastinin ilerlemesini durdurabilir, tamamen ortadan kaldırmaz. 

İlaç tedavisi jinekomasti sorununu kalıcı olarak gidermez. Ancak jinekomastinin hormonal faktörlere bağlı olduğu durumlarda bu faktörlerin tedavi edilmesi faydalı olabilir.

Bu önemlidir çünkü jinekomastinin tekrarlamasını önlemek için jinekomastiyi tetikleyen faktörün belirlenmesi ve tedavi edilmesi gereklidir. 

Kalıcı bir çözüm için jinekomasti estetik operasyonu gerekebilir.

Jinekomasti Atleti İşe Yarıyor Mu?

Jinekomasti, erkeklerdeki iyi huylu meme büyümesini ifade eden bir terimdir. Bu büyüme, memedeki yağ ve bez dokusunun artmasından kaynaklanır.

Jinekomasti sorununu çözmek için, memedeki yağ ve bez dokusunun azaltılması gereklidir. Ancak jinekomasti atleti, memedeki yağ ve bez dokusu üzerinde herhangi bir etki yapamaz.

Bu nedenle, jinekomasti atleti sadece giyildiğinde jinekomastinin görünümünü azaltabilir, ancak jinekomastiyi tamamen ortadan kaldırmaz. Jinekomasti atleti, jinekomasti üzerinde etkili bir tedavi yöntemi değildir.

Jinekomasti Ameliyatı Sonrası Deri Sarkması Nasıl Geçer?

Jinekomasti türüne göre memedeki sarkma değişmektedir. Glandüler, lipomatöz ve mikst olmak üzere jinekomastinin üç tipi bulunur. İlk iki tür herhangi bir sorun teşkil etmezken üçüncü tür yağlanmaya ek olarak sarkmanın da meydana geldiği karşılaşmaktan en çok kaçındığımız türdür.

O nedenle üçüncü türe sahip kişilerde meme bölgesindeki fazla derinin de alınması gerekir. Bu operasyonda farklı şekillerde fazla deri çıkarılabilir. Ve bu sarkan derinin büyüklüğüne bağlı olarak değişir. 

Jinekomasti Ameliyatı Tehlikeli mi?

Jinekomasti ameliyatına özgü herhangi bir komplikasyon yoktur. Ancak her cerrahi operasyonda yaşanabilecek belli başlı problemler bulunur. Kanama ve enfeksiyon en sık rastladığımız komplikasyonlar dır. Ancak bu gibi komplikasyonlar düşük risk grubundadır. 

Bu tarz komplikasyonlar ile karşılaşmamak için jinekomasti ameliyatı öncesi doktorunuzu her konuda bilgilendirmeli, doktorunuzun bu doğrultuda tavsiye ettiği tüm hususlara uymalısınız. Ayrıca kan sulandırıcı ve benzeri hapları ameliyattan önce ve sonra bir süre kullanmamalısınız.

Jinekomasti Ameliyatı Sonrası Hissizlik Olur Mu?

Jinekomasti ameliyatı, kullanılan tekniğe bağlı olarak ameliyat sonrası hissizlik görülebilir. Ancak hissizlik kalıcı değildir. Eğer sadece liposuction yapılırsa bu hissizlik daha kısa süreli olacaktır. 

Jinekomastiden Ameliyatsız Kurtulmak Mümkün Mü?

Erkeklerde oluşan kadınsı meme görünümü eğer ileri derecede ise ameliyatsız olarak bu görüntüden kurtulmak mümkün değildir. Eğer kişinin memesinin büyümesinin sebebi hem yağ dokusu hem de meme bezi ise bunları spor yaparak veya diyet programları ile eritemezsiniz.

Meme dokusunun büyüme sebebi araştırılmalıdır. Bu yüzden uzman bir hekimden yardım almanızda fayda olacaktır. Sadece yağ dokusundan oluşan jinekomasti için göğüs egzersizleri yapmak ve yüzmek iyi gelecektir.

Bu bölgedeki yağı eritmek, meme görünümünün küçülmesine yardımcı olur, varsa sarkık görüntüyü toparlar. 

KAYNAKLAR:

 • Liposuction Assisted Gynecomastia Surgery With Minimal Periareolar Incision: a Systematic Review. Prasetyono TOH, Budhipramono AG, Andromeda I.Aesthetic Plast Surg. 2022 Feb;46(1):123-131. doi: 10.1007/s00266-021-02520-z. Epub 2021 Aug 11. PMID: 34379157
 • Gynecomastia. Narula HS, Carlson HE. Endocrinol Metab Clin North Am. 2007 Jun;36(2):497-519. doi: 10.1016/j.ecl.2007.03.013. PMID: 17543732 
 • Gynecomastia Surgery-Impact on Life Quality: A Prospective Case-Control Study. Kasielska-Trojan A, Antoszewski B. Ann Plast Surg. 2017 Mar;78(3):264-268. doi: 10.1097/SAP.0000000000000860. PMID: 27404477 Clinical Trial.
 • Endoscope-Assisted Minimally Invasive Surgery for the Treatment of Glandular Gynecomastia. Innocenti A, Tarantino G. Aesthetic Plast Surg. 2023 Jun;47(Suppl 1):103-104. doi: 10.1007/s00266-022-03036-w. Epub 2022 Jul 26.PMID: 35882649