Gamze estetiği, küçük bir cerrahi uygulama ile yanaklara gamze oluşturulmasıdır. Gamzelerin, genellikle çekicilikle ilişkilendirilen kıskançlığa sebep veren bir özellik olduğuna şüphe yok.

Gamze estetiği, tıbbi adı ile “dimpleplasty” olarak bilinen bir cerrahi prosedür ile her zaman istediğiniz gamzeler oluşturulabilir.

Yüz plastik cerrahisinde etkin bir estetik tercih olan gamze estetiği, sonuçlarının doğallığı sayesinde tüm hayatınız boyunca gamzeleriniz zaten varmış gibi görünmenizi sağlar.

Gamzeler masumiyet ve gençliğin simgesidir. İfadeyi sempatik kılan, kişiyi bambaşka bir boyuta taşıyan bu genetik özelliğe sahip olunabilir.

Yumuşak, doğal görünümlü gamzeler eklenerek yüz görünümünüz zarif bir şekilde etkili hale getirebilir veya diğer yöntemler kullanılarak vücudunuzun herhangi bir yerinde de etkileyici sonuçlar elde edebilirsiniz.

Yanak Gamzesi Neden Olur?

Yanak gamzesi genetik olarak dominant bir özelliktir ve anne veya babadan geçer. Yanak çukurunda oluşan gamzelerin 16. kromozomdan, çenede oluşan gamzelerin 5. kromozomdan geçtiği düşünülmektedir.

Yanak gamzesi genellikle ağız kenarlarında göz dış hizasında bulunur. Gamze oluşumuna zigomatik major kası dediğimiz kasın lifleri oluşturur.

Bu kasın liflerinin dermakutanöz dediğimiz derinin alt tabakası ile bağlantısı nedeni ile gülünce bu bölgedeki deri içeri çekilerek bir çukur oluşturur. Yanakta ağız kenarında farklı açı ve görünümlerde olabilir.

Gamze Nerede Oluşur?

Gamze çeşitlerinin en sık görülenleri aşağıdakilerdir.

Yanak gamzesi; yanaklarda bir kasın deri tabakasına tutunması ile kas gülünce oluşan çekilmeden kaynaklı oluşur.

Çene gamzesi: Genellikle çene kemiğindeki çukurluktan kaynaklanır. Genellikle istenmeyen bir görünümdür ve erkeklerde daha sık görülür. Dolgu ile çukurluk doldurularak giderilebilir.

Bel gamzesi: Bel popo bileşkesinde omurganın her iki tarafında görülen çukurlaşmalardır. Belde bu çukurluk sürekli görünür ve seksi bir görünüm yarattığı düşünülür. Bu nedenle Venüs gamzesi olarak da adlandırılır.

gamze estetiğiGamze Estetiği Kimlere Uygulanır?

Kendi güzellik görünümü için gamze isteyen kişilere gamze estetiği uygulanabilir.

Gamzeler bir gereklilik değildir ya da yokluğu herhangi bir yüz görünümünü etkilemez ancak varlığı güzel görünüme katkıda bulunabilir. Özellikle bazı kültürlerde gamze şans ya da güzellik belirtisi olabilir.

Gamze estetiği adayı, genel sağlık durumunda ve küçük bir cerrahi prosedürü güvenli bir şekilde geçirebilir olmalıdır.18 Yaş üstünde uygulanması önerilir.

Gamze Estetiği Öncesi

Gamze estetiği ameliyatı, minimum komplikasyon riski ile basit, düşük riskli bir prosedür olarak kabul edilir. Doktorunuz, prosedüre uygunluğunuzu sağlamak için sizi tam olarak değerlendirecektir.

İstenen gamzenin tek taraflı ya da çift taraflı oluşuna göre tam yeri planlanacak ve bununla ilgili çizim yapılacaktır. Genellikle gamzeler dudak dış kenarı ile göz dış kenarının kesim noktasına göre işaretlenerek yapılır.

Konsültasyon sırasında, gamze estetiği ameliyatı ile ilişkili riskleri ve olası komplikasyonları doktorunuz özetleyecektir.

Gamze Estetiği Nasıl Yapılır?

Gamze estetiği yani dimpleplasti lokal anestezi altında gerçekleşen bir cerrahi uygulamadır. Hastalar hemen aynı gün normal aktivitelerine devam edebilirler.

Yüz bölgesinde ağız içinden uygulanan işlem zaten dışarıdan görünen hiçbir kesi olmadan tamamlanır.

En sık tercih edilen yanak gamzesi estetiğinde ağız içinden uygulanır. Yanakta gamzenin istendiği bölge dışardan işaretlenir, derinliği ve görünümü hasta ile beraber belirlenir. Eğer daha önceden tek taraflı bir gamze var ise buna uygun yapılır.

Ağız içinde uygulama yapılacak alan temizlendikten sonra küçük bir kesi açılır. Bu kesi dışarda gamze için belirlenen yerin izdüşümüdür.

Bu alan aynı zamanda tükürük bezlerinin yanağa açıldığı yere yakındır, bu bezlere zarar vermeyecek şekilde zigomatik kas lifleri dermakutanoz doku dikiş ile birleştirilir. Daha sonra istenen derinlik ayarlanır. İşlem açılan kesinin kapatılması ile tamamlanır.

Bel bölgesinde istenen çift taraflı gamze görünümü için liposuction uygulaması ile yine çok hızlı bir cerrahi sonuç almak mümkündür. Bu gamzelere venüs estetiği de denir. Sık yapılan bir uygulama değildir.

Gamze Estetiği Fiyatları

Gamze estetiği fiyatları yapılan bölgeye ya da tek taraflı veya çift taraflı yapılmasına göre değişir. Bazı kişiler tek yanak gamze ya da bel gamzesi yaptırmaktadır. Gamze estetiği fiyatları ve Venüs estetiği fiyatlarında değişime neden olan bir diğer faktör doktorun bu konudaki tecrübesidir.

Gamze Estetiği ile Gamzeler Doğal Görünür Mü?

Gamze estetiği, diğer adıyla dimpleplasti, her zaman istediğiniz gamzelere sahip olmanızı sağlar. Gamze estetiği hemen sonrasında normal duruşta gamzeler yüzde çukurluklar şeklinde görülür.

Ancak 1 ay sonunda ödem geçtikten ve iyileşme tamamlandıktan sonra gamzeler sadece gülerken görünecek şekli alır. Doğuştan oluşan gamzelerden ayırt edilemez.

Gamze Estetiği Geri Döndürülür Mü?

Gamze estetiğinde gamzenin derinliği ayarlanabilir. Bununla birlikte, gamzeleri artık istemediğinize karar verirseniz, prosedür tersine çevrilebilir. Gamze için oluşturulan dikişler alınır.

Ancak bir süre bu bölge çukur görünmeye devam edecektir, bazen çukur kalıcı olabilir. Bu nedenle cerrahi tüm süreçlerden önce karar konusunda net olmak gerekir.

Gamze Kilo Verince Kaybolur Mu?

Yanak gamzeleri kilo verince kaybolmaz. Gamze estetiğinde kaslar dermal alana bağlandığı için kilo alıp verme ile bir ilgileri yoktur ve zayıflasanız bile gülünce görünür.

Geçici Gamze Mümkün Mü?

Gamzeler ancak cerrahi olarak yapılan bir işlemdir. Bu nedenle geçici değil kalıcıdır. Gamze estetiği yaptırdıktan sonra görünümden memnun kalmaz iseniz erken dönemde eski halına döndürülebilir.

KAYNAK

  • New Landmarks for the Surgical Creation of Dimples Based on Facial Form. Almaary HF, Karthik R, Scott C. J Clin Aesthet Dermatol. 2018 May;11(5):22-26. Epub 2018 May 1. PMID: 29785234
  • Analysis of the clinical and aesthetic results of facial dimple creation surgery.
    Chung JM, Park JH, Shim JS. Arch Plast Surg. 2020 Sep;47(5):467-472. doi: 10.5999/aps.2020.00661. Epub 2020 Sep 15. PMID: 32971599
  • Dimple creation surgery technique: a review of the literature and technique note.
    Keyhan SO, Khiabani K, Hemmat S. J Oral Maxillofac Surg. 2012 Jun;70(6):e403-7. doi: 10.1016/j.joms.2012.02.015. PMID: 22608822